Breisundet

Breisundet sett fra Tueneset i Ålesund. Høgstein fyr og Godøya sees til høyre. 

Giske Fyr Godøya Kyst